SalsayBachataTURKEY

SalsaKarayipler kökenli olduğu varsayılan, salsa adıyla belirtilen müzik türleri eşliğinde çiftler halinde veya grupça icra edilen, Latin Amerika’nın ve ABD’nin modern bir dansı. Önceleri yalnızca Latin Amerika halkları arasında yaygın olan bu müzik türü, Karayipler’den ABD’ye göçenler sayesinde ABD’de de yaygınlık kazanmış ve salsa dansı özellikle 1980'lerden sonra tüm dünyada tanınır ve uygulanır duruma gelmiştir. Günümüzdeki salsa dansı Afrika, Karayip ve Avrupa stillerinin, dans ve müzik unsurlarının bir karışımı olarak nitelenir.[Salsa’nın kökenlerinin çeşitliliği ve çeşitli stillerden oluşan bir karışım olması adının anlamını da açıklamaktadır. "Salsa" sözcüğü aslında İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkelerinde çeşitli baharatların karıştırılmasıyla hazırlanan “sos” anlamına gelir.[1][2] Söz konusu müzik ve dansa da çok farklı kültürel öğelerin karışımını içermelerinden dolayı bu ad verilmiştir.Bir “serbest stil” dansı olan salsa, rutin hareketlere bağlı kalınmaksızın doğaçlama olarak yapılır. Salsa, foxtrot veya samba gibi dans pistini tümüyle kullanmayı gerektiren danslardan değildir. Salsa dansı, Latin dansları kapsamında ele alınır. Diğer Latin dansları içinde en tanınanları merenguecha cha cha (ça ça), bachatamambosamba, rueda ve rumbadır. Tango da Latin Amerika kökenli bir dans olmakla birlikte Türkiye’de "Latin dansları" denildiğinde genellikle, bir salon dansı olan tango haricindeki Latin dansları kastedilir.

Bachata (ya da okunuşuyla baçata) Dominik Cumhuriyeti’nin 4/4 ritimliromantik bir müzik ve dans türüdür. Daha çok gitarın ön planda olduğu baçata müzikleri vurmalı çalgılar (bongo, maracas, guiro) ve bas gitar eşliğinde üç veya dört gitarla çalınır.

1960'lı yıllara dayanan bu müzik ve dans türü yerliler tarafından ''acılı aşk şarkısı'' olarak nitelendirilir. Amerika'da tıpkı Rap müzik gibi baçata da fakir halkın sesi olarak nitelendirilir.[1] İlk kaydedilmiş baçata parçaları 1961 yılına dayanır.( José Manuel Calderón : "Borracho de amor" ve "Que será de mi (Condena)", Leonardo Paniagua : Canción de guardia cobrao)

Baçata 1960'lı yıllarda Dominik halkı tarafından yadırganmış ve fakir eğlencesi olarak görüldüğü için rağbet görmemiştir. Ülkede bir dönem yasaklanan bu dans türü zaman içinde dünyaya yayılmıştır.[2]Baçata müziğinin uluslararası başarısı 1991’de Juan Luis Guerra’nın "Burbujas De Amor" adlı parçasının "Euro Hot 30" adıyla belirtilen Avrupa’da en tutulmuş 30 parçalık listenin başına yerleşmesiyle gerçekleşmiştir.

Daha sonra 1999’da Frank Reyes’in başarılı parçası "Ajena"yla ve Luis Miguel del Amargue’nin "Te echo de menos" adlı parçasıyla birlikte baçata müziğiyle yapılan danslar yaygınlaşmış ve dans pistlerinde salsa ve merengue danslarının yanı sıra baçata dansı da yapılmaya başlanmıştır.

Bachata, başlangıçta hüzünlü ve ağır hareketlerle yapılmış olsa da günümüzde oldukça hareketli sayılabilecek bir dans türüdür.[

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat